Bird free

BirdFree biologische vogelwering schrikt vogels af door middel van lichtbreking en -reflectie.
Door de samenstelling van de gel "en ze houden dit strikt geheim" worden bepaalde lichtfrequenties wel of net niet gereflecteerd. Net zoals bij kristallen worden lichtstralen gebroken in een breed spectrum.
Gezien vogels andere lichtfrequenties kunnen zien lijkt het hen alsof daar "vuur" aanwezig is.
Hierdoor vermijden ze angstvallig deze plek.
Zeker in het broedseizoen durven dominante mannetjes deze aan te vallen. Daarom werd de gel zo samengesteld dat er een onhebbelijke vieze smaak en geur aan hun snavel blijft kleven. (deze geur is enkel van zeer dichtbij door de mens waarneembaar)
Hoe lang werkt een Bird-free schaaltje?
Het schaaltje rechts is na een jaar van een gebouw in Seoul weggenomen.
De gel is, door de stadsomgeving, donkerder geworden maar de vorm is gedurende deze periode stabiel gebleven.
Bird Free blijft effectief gedurende 3 tot 6 jaar en blijft stabiel tussen -40 en +70 graden Celsius.