Bedwantsen preventie

Better safe than sorry!!
Ook hier is vermijden vele malen beter dan bestrijden.
Zo is het beter om in een vroeg stadium op te merken dat er bedwantsen aanwezig zijn dan wanneer de besmetting zich zichtbaar uitgebreid heeft.
Om te vermijden dat de matrassen als ideale schuiloord gebruikt worden zijn matrasbeschermers absolute toppers.
Deze zijn echt niet duur, gemakkelijk te gebruiken en gaan zeer lang mee.
De matrasbeschermers pakken de hele matras in en vrijwaren deze van het bezoek en de huisvesting van bedwantsen.
Het plaatsen van kleefstrips vermijdt dat bedwantsen omhoog kruipen. Monitoren zijn kleine kartonnen elementjes met spleetvormige openingen waar bedwantsen zich door aangetrokken voelen. Zo merk je meteen op wanneer bedwantsen recent binnengebracht werden.