Houtworm bestrijden

Hout beschermen en behandelen tegen schimmels en houtworm.

Insecten zijn nu eenmaal verbonden met onze leefwereld en we zullen ze overal aantreffen.
Soms zijn deze nuttig, soms een ware pest, soms ook zeer gevaarlijk voor onze gezondheid of kunnen ze hele bouwstructuren vernietigen.
Of het nu gaat om een kostbaar meubelstuk of een dakgebinte van een historisch gebouw, wanneer deze belaagd worden handel je best zo snel mogelijk.
Houtworm verspreidt zich via lucht en andere objecten die die reeds besmet zijn met deze larven.
Naast insecten zijn ook schimmels vaak een boosdoener omdat deze in de natuur nu net dienen om dood hout op te ruimen. De sporen van schimmels bevinden zich altijd en overal in de luch die we inademen en kunnen zich bas ontwikkelen wanneer de omstandigheden juist zijn. Hiervoor is voldoende vocht, temperatuur én de juiste voedingsbodem van belang.

In beide gevallen zullen de aangetaste houtvezels niet meer te redden zijn. Hout dat nog stevig is kan best meteen behandeld worden met het juiste product.
In tegenstelling tot vroeger zijn middelen die zowel tegen schimmel als tegen houtworm werken niet meer verkrijgbaar in de handel.

Het is dus noodzakelijk om de te behandelen delen eerst tegen schimmel (op waterbasis) te behandelen, te laten uitdrogen om daarna het opnieuw te behandelen tegen houtworm.
Zo bekom je een brede werking die het hout voor meer dan tien jaar zal vrijwaren van schimmel en houtworm.
Beide producten vernietigen bestaande besmettingen en voorkomen aantasting in de toekomst.

Het is dus van het grootste belang houtstructuren grondig te behandelen vooraleer je deze onbereikbaar maakt met afwerkingselementen.
Vocht weren door van buiten naar binnen goed af te dichten hoeft geen uitleg. Beschermen tegen vocht van binnenuit is een noodzaak dat vaak over het hoofd gezien word.
Meestal gaat het om vocht dat binnen het gebouw ontstaat door adem, zweet, koken, poetsen, opstijgend vocht in muren en vloeren dat verdampt. Dit vocht condenseert dan rond de houtstructuur van daken door het temperatuurverschil tussen binnen en buiten. Lijkt minder vanzelfsprekend maar uiteindelijk is vocht een broeinest voor schimmels ongeacht waar het vandaan komt.
Het aanbrengen van een dampschild tussen binnen en het isolatiemateriaal is met andere woorden zeer belangrijk.
Bij de bescherming van houtworm doet het product goed zijn werk. Toch gaat de werking naar verloop van tijd achteruit. Licht, lucht en vocht zullen, net zoals bij alles de oorzaak zijn van de afbraak van werkzame stoffen dus de verminderde werking van het product.
Daarom is het belangrijk om bij “ontoegankelijke” hout delen deze tegen licht, vocht en tocht te beschermen.
Opnieuw goed isoleren, dampschilden en het flexibel afdichten van kieren en naden maken een gigantisch verschil uit. Het meteen goed doen kost uiteindelijk altijd minder. Toch?

Werkwijze:
Hoe vast te stellen of er sprake is van houtworm?
Houtworm voelt zich het meest comfortabel in droog hout.
Bij de aanwezigheid van houtworm zal je altijd de kleine gaatjes zien waardoor het wormpje ‘larfje’ zich in het hout voortbeweegt.
Tijdens het zich een weg bijten zal de houtworm een krakend, knagend geluid(je) voorbrengen dat met het blote oor hoorbaar kan zijn. Daarbij creëert het een fijn houtpoeier dat uit de gaatjes neervalt.  Hout met gaatjes maar zonder het geluid en poeder kunnen in het verleden reeds behandeld zijn geweest. Je kan deze altijd nog instrijken om toekomstige problemen te vermijden.
Sporen van schimmels kennen we meestal wel en kunnen we veelal uit gewoonte vast stellen.

Behandeling:

De behandeling starten met het water gedragen schimmeldodend product. (indien nodig)
Het behandelen van eerder dunnen hout delen:
Houtdelen van slechts enkele cm dik kan je oppervlakkig behandelen. Het product heeft de neiging om goed in het houd binnen te dringen wanneer dit goed droog is uiteraard.
Dit kan met een kwast, verfborstel of een vernevelspuit, dit afhankelijk van hoe goed de plaats bereikbaar is.
Met een kwast werk je zeer zuinig maar trager én je kan vaak niet altijd komen waar je moet zijn. Met een nevelspuit werkt je supersnel én kan je in de kleinste openingen komen, toch verlies je veel door het rondvliegen van de spuitnevel.
Dit geeft niet enkel een verlies aan product, wat er rond dwarrelt adem je ook mee in.  Ventileer daarom zeer goed de ruimte en gebruik ademhalingsbescherming.

Behandelen van dikke balken:
Dikke balken kan je op de zelfde manier oppervlakkig behandelen als de dunne toch is dit niet altijd voldoende.
Gezien de dikte van sommige structuren zal het schimmeldodend product niet diep genoeg in het hout kunnen binnen dringen. Nieuw hout word daarom vaak met warmte en onder druk behandelt. Dit is met een bestaande houtstructuur niet mogelijk.
Daarom kunnen kanalen geboord worden dit tot diep in het hout uitmonden en het product daar ter plaatse afleveren. In deze geboorde kanalen sla je, met een hamertje, dan een plugje met een ventiel waarlangs je het product inspuit onder lage druk. Zo bereik je plaatsen in het hout waar je van buitenaf nooit komt.
De toestellen voor het inspuiten via pluggen variëren van zeer dure professionele tot goedkoper versies die voor kleinere projecten perfect kunt gebruiken.

Je kan je voorstellen dat een bedrijf die professioneel historische gebouwen behandelt dit dagelijks, uren per dag en vaak op grote hoogtes zal doen. Hiervoor bestaan pompen onder voldoende hoge druk waarbij zowel de pomp als het product beneden blijft terwijl de specialist enkel met darm en pistool de hoogte inkruipt.
Wanneer het om kleine projecten gaat kies je het beste voor een drukspuit die vergelijkbaar is met deze die in de tuin gebruikt word. Toch moet deze bestand zijn tegen de stoffen in het product.
De drukspuit uit je tuinhuis zal dus niet voldoen maar eens je klaar bent met de behandeling heb je meteen een zeer degelijke drukspuit die perfect in je tuin gebruikt kan worden.
De pluggen die je in de kanalen inbrengt met een kleine hamer, zijn voorzien van een ventiel waardoor het product niet terug uit het kanaal loopt. Indien het esthetisch belangrijk is kan elke plug afgesloten worden met een kapje in verschillende kleuren.
Let er bij het boren van de kanalen op dat je niet uitkomt in een bestaande barst omdat via deze de druk en het product zal weglekken en de behandeling minder effectief zal zijn.
Dikke balken zullen beduidend langer moeten uitdrogen dan de dunnen versies vooraleer je over gaat tot het behandelen tegen houtworm.

Behandelen tegen houtworm:
Na het uitdrogen van het hout kan je starten met de behandeling tegen houtworm. Goed uitdrogen is hierbij zeer belangrijk omdat waar “water” zit kan geen ander product geraken.
Producten tegen houtworm werken op basis van solventen (oplosmiddelen) waardoor ze gemakkelijker diep in het hout opgezogen worden. Toch bestaat de kans dat dit om reden van bescherming van volksgezondheid en het leefmilieu dit zal vervangen worden door watergedragen versies.
De behandeling is sterk vergelijkbaar met die tegen schimmels.

Behandelen van dunnen hout delen:
Met een kwast werk je zuinig maar kom je soms niet op plaatsen waar het zeer krap werken is en met een nevelspuit werk je sneller, geraak je vaak in kleine openingen en kieren maar je verliest een deel via het rond dwarrelen van de spuitnevel.
Zeker hier moet je “zeer” goed ventileren én persoonlijkebescherming gebruiken.
Bij solvent gedragen producten is op zich het solvent niet gezond voor de mens de werkzame stof tegen de houtworm al zeker niet.
Het binnen krijgen via de ademhaling, huid en ogen moet zeker vermeden worden.
Evenals bij het schimmeldodend product kan je het hout behandelen door het in te strijken of te benevelen zolang deze het product blijft opzuigen. Zolang het product zichtbaar in het hout intrekt gaat het steeds dieper in de massa. Laat het niet eerst indrogen voor je het opnieuw insmeert. Er is altijd een vorm van fixeren in het hout bij het uitdrogen van het product. Hierdoor zal de volgende laag minder goed opgezogen worden. Behandel eventueel eerder kleine delen grondig dan grote oppervlakken vluchtig.

Behandelen van dikke houten balken:
Evenzeer bij dikke houten structuren zal het product nooit diep genoeg binnendringen. Toch moet de houtworm in aanraking komen met het product om af te sterven.
Gebruik dan de reeds bestaande kanalen met de pluggen of boor ze indien nodig en breng de pluggen zorgvuldig aan.
Let ook hierop dan de kanalen diep genoeg geboord worden én dat deze niet uitmonden in bestaande basten, kloven en holle ruimtes,… waardoor de druk en het product weglekt.


Meestal zijn de houtstructuren achteraf overschilderbaar.

Veel succes!