Nora Pasta in zakjes van 5gr. - 5kg Toelating. BE2012-0021

Actieve stof: 0.005% Difenacoum

Prijszetting 20220411
Nora Pasta in zakjes van 5gr. - 5kg Toelating. BE2012-0021
Nora Pasta in zakjes van 5gr. - 5kg Toelating. BE2012-0021
Nora Pasta in zakjes van 5gr. - 5kg Toelating. BE2012-0021
72.17 *Prijzen zijn inclusief btw
Artikelcode200-000512
Toelatings-/Registratienummer: BE2012-0021

Actieve stof: 0.005% Difenacoum


Wegens een wetswijziging is de verkoop van producten ter bestrijding van knaagdieren aan banden gelegd.
Vanaf 1 maart 2018 zullen verdelgingsproducten die werken op de bloedstolling met een dosering van 0.005% actieve stof "ENKEL" nog aan Belgische bedrijven mogen verkocht worden.
Voor particuliere gebruik mogen enkel producten met een dossering van maximaal 0,003% actieve stof én in kleine verpakkingen verkocht/gekocht en gebruikt worden.

Indien u niet aan deze voorwaarden voldoet én deze toch bestelt kunnen wij u die alsnog niet leveren.
Bedankt voor uw begrip.


Uit recent onderzoek bleek dat knaagdieren gemiddeld vele malen meer lokaas opeten dan wat nodig zou zijn om deze te doden.
Hierdoor komen, na het afsterven van het knaagdier teveel werkzame stoffen vrij in de natuur.

Daarom bestaat nu de tendens om bestrijdingsmiddelen te verlagen in dosis.
Al lijken deze producten hierdoor minder effectief, in de praktijk blijkt dit geheel niet het geval.

Gebruiksklaar rodenticidelokaas ter bestrijding van ratten en muizen in landbouwkundige gebouwen. Nora Pasta is een vettig en deegachtig lokaas. De actieve stof, difenacoum, is een krachtig bloedstollingsremmend middel tegen ratten en muizen. Een enkele dosis kan dodelijk zijn; de specifieke samenstelling van Nora Pasta geeft een optimale aantrekking aan het product.

GEBRUIK BIOCIDEN VEILIG. LEES ALTIJD HET ETIKET EN DE PRODUCTINFORMATIE VOOR GEBRUIK.

Appât rodenticide prêt à l’emploi (rb) pour la lutte contre les rats et les souris dans les bâtiments agricoles. Norapasta est un appât graisseux et pâteux dont la matière active, le difenacum, est un anti-coagulant puissant. Une dose peut être fatale, même pour les animaux résistants aux autres anti-coagulants. L’animal ne décède que quelques jours après l’ingestion du produit, ce qui ne provoque pas de “peur” de l’appât. La composition spécifique de norapasta garantit des doses une appétance optimale.

UTILISEZ LES BIOCIDES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L’ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.