Pestcontrolwebshop.be

Meststoffen

Mest bestaat over het algemeen uit min of meer verteerde dierlijke uitwerpselen al of niet vermengd met stro. Het heeft als doel de bodem vruchtbaarder te maken. Andere vormen zijn compost (de vergane resten van planten) of kunstmest. Mest wordt meestal uitgereden met een meststrooier.


In deze rubriek vindt u verschilloende soorten meststoffen en bodemverbeteraars voor verschillende doeleinden.